PREMA grundades i mitten av 70-talet av Alf Elm. Alf är en av pionjärerna inom området prefabricerade shuntgrupper och drev personligen det utvecklingsarbete som ledde fram till lanseringen av den första prefab-shunten på den svenska marknaden 1970.
Under åren har Alf vidareutvecklat prefab-idén till att omfatta alltmer komplexa lösningar. Alf var också den drivande kraften bakom lanseringen av kombishunten 1990.

PREMA grundades i syfte att erbjuda marknaden den absolut högsta prefab-kvalitén kombinerat med förstklassig rådgivning och service, men också för att kunna tillgodose marknadens löpande behov av innovativa prefab-lösningar för komplexa system.

En av många är det nyligen presenterade kopplet Premablock® Centralshunt, vilket samlar kretsarna för väsentligt bättre energihushållning. Den långa erfarenhet och tradition som ligger till grund för dagens produktprogram borgar för absolut högsta kunskap och kvalité och är en viktig hörnsten i den vidare utvecklingen av PREMA.

PREMAs målsättning är att vara marknadsledande inom de områden där vi är verksamma. Vi skall även vara ledande när det gäller utveckling av nya produkter samt konstruktion av kundanpassade specialutföranden. Prema ska vara det självklara valet av samarbetspartner.