Loading...
PRODUKTKATALOG
Till produktkatalogen. Välj produktlinje och produkt.


NEDLADDNINGAR
/CAD-MODELLER
Här finner du referensmaterial för våra produkter.


PREMAs största produktgrupp är prefabricerade shuntgrupper, vilka marknadsförs under varumärkena Premablock®, Premablock® flex och Premablock® green. För samtliga produktlinjer finns shuntgrupper i mer än 50 olika grundutföranden – från DN20 till DN200 och med eller utan växlare.

Premablock® är vårt högkvalitativa standardutförande med robusta komponenter och flexibla tillval.
Premablock® flex är shuntgrupper med dynamisk funktion, dvs. med automatisk reglering av flöde och differenstryck. Flödet är förinställt vid leverans varför ingen särskild injustering behövs på primärsidan i samband med driftssättning.
Premablock® green är våra miljögodkända shuntgrupper med högkvalitativa komponenter och materialval.

Flexibilitet

Premablock® shuntgrupper har marknadens högsta flexibilitet och kan därför konfigureras för att klara i princip alla typer av tillkopplingar. Skräddarsydda anpassningar görs alltid utifrån önskemål om utförande, material och fabrikat på ingående komponenter.

Energieffektivitet

Premablock® shuntgrupper ger en hög energieffektivitet då de är designade och dimensioneras för låga interntryckfall, vilket minskar pumpars energiförbrukning och ger styrventiler bra auktoritet.

I shuntgrupper med så kallad två-vägs funktion kan två styrventiler kopplas in parallellt för att förbättra reglerbarhet och auktoritet, samt även förbereda anläggningen för framtida utbyggnad.

Rörkopplet i Premablock® är gjort på ett sätt som effektivt förhindrar egencirkulation och reducerar värmeledning mellan primär- och sekundärsidan till ett minimum. Om det finns risk för egencirkulation förses shuntgruppen med extra backventiler för att förhindra detta.

Servicevänlighet

Premablock® shuntgrupper är servicevänliga och alla komponenter sitter lätt åtkomliga för service och inspektion. För att minimera funktionsstörningar och även öka livslängden är pumpen i alltid placerad utanför höljet. Pumpar i kylshuntgrupper är dessutom försedda med en rostfri dropplåt.

Premablock® shuntgruppers symmetriska konstruktion förenklar eventuella anpassningar på plats. Om inget annat specificerats levereras shunten i högerutförande, dvs. med styrventilen på höger sida.
Önskar man ändra shunten på plats vrider man armaturen och pumpen 180º på kopplingarna respektive flänsarna.