Loading...
PRODUKTKATALOG
Till produktkatalogen. Välj produktlinje och produkt.


NEDLADDNINGAR
/CAD-MODELLER
Här finner du referensmaterial för våra produkter.


SRBX-62VK-100_040_100
SRBX-62VKKyla + Värme

För ventilationsanläggningar med både kyl- och värmebehov, system för golvvärme och golvkyla, samt andra maskiner och sekundärsystem med både kyl och värmebehov.

Två-vägs styrventil i KB-kretsens retur. Huvudpump erfordras.

SRBX-63VK-050_020_050-Spec
SRBX-63VKKyla + Värme

För ventilationsanläggningar med både kyl- och värmebehov, system för golvvärme och golvkyla, samt andra maskiner och sekundärsystem med både kyl och värmebehov.

Tre-vägs styrventil i KB-kretsens retur. Huvudpump erfordras.

PRBX-6VKKyla + Värme

För ventilationsanläggningar med både kyl- och värmebehov, system för golvvärme och golvkyla, samt andra maskiner och sekundärsystem med både kyl och värmebehov.

Tre-vägs styrventil i KB-kretsens tillopp. Huvudpump erfordras ej.

SRBX-6ECO-050_050_025 (1)
SRBX-6ECOEconet-system

För utomhusplacerade aggregat, processmaskiner, osv. och som komplement till Fläkts Econet-system.

Har växlare på både kyl- och värmesidan så att sekundärkretsen kan innehålla frysskyddsmedel medan KB och VP primärt kan ha vatten utan tillsatser.

SRBX-6VÅV-050_050_50
SRBX-6VÅVVärme + Återvinning

För ventilationsaggregat med värme och batteriåtervinning.
 
Nyttjar återvinningsbatteriet även för spetsvärmning av luften. Är särskilt lämplig då spetsvärmningen kan ske med överskottsvärme från någon process.

SRBX-6SPETS
SRBX-6SPETSSpetsvärme

För värmning av ventilationsbatterier, golvvärmesystem och andra sekundärsystem i anläggningar där det finns överskottsvärme från kylmaskiner eller andra processer.

Använder i första hand överskottsvärme för att värma sekundärsystemet men har även en växlare inbyggd som möjliggör spetsvärmning om den återvunna värmen inte räcker till.

SRBX-6NOD-050_040_065
SRBX-6NÖDNödkyla

För kylbatterier, rumskylare, MR-kameror och andra objekt i anläggningar som har höga krav på kylningens driftsäkerhet.

Har en inbyggd växlare för tappvatten som kan nödkyla sekundärsystemet om den vanliga kylan uteblir.

SRBX-6VÅKKyla + Återvinning

För ventilationsaggregat med kyla och värmeåtervinning i gemensamt batteri.

Utöver användning på traditionellt sätt nyttjas återvinningsbatteriet som kylbatteri den tid det ej används för återvinning.

SRBX-6VÅK-040_032_040 Förbigång
SRBX-6VÅK/FörbigångKyla + Återvinning med förbigång

För ventilationsaggregat med kyla och batteriåtervinning i gemensamt batteri där man önskar minska risken för driftsstörningar på grund av låg verkningsgrad i värmeåtervinningen.

Är försedd med förbigångs-arrangemang så att återvinningsvätskan endast passerar växlaren när det är kylbehov. Detta eliminerar risken för utlöst frysskydd vid växlaren för kyla.

SRBX-8VAKK
SRBX-8VÅKKVärme + Kyla + Återvinning + Avblåsning

För ventilationsaggregat med kyla, värme och batterivärmeåtervinning i gemensamt batteri samt avblåsning av kylkondensor.

Utöver användning på traditionellt sätt, används återvinningsbatteriet i tilluften som kylbatteri och batteriet i frånluften som kylmedelskylare.

SRBX-8VÅKK/FörbigångVärme + Kyla + Återvinning med förbigång + Avblåsning

För ventilationsaggregat med kyla, värme och batterivärmeåtervinning i gemensamt batteri där man önskar minska risken för driftsstörningar på grund av låg verkningsgrad i värmeåtervinningen.

Är försedd med förbigångs-arrangemang så att återvinningsvätskan endast passerar växlaren när det är kylbehov. Detta eliminerar risken för utlöst frysskydd vid växlaren för kyla.