Loading...
PRODUKTKATALOG
Till produktkatalogen. Välj produktlinje och produkt.


NEDLADDNINGAR
/CAD-MODELLER
Här finner du referensmaterial för våra produkter.


SRU-2-50-Std
SRU-2, SRH-2, SRL-2Kyla, Värme – För system med tillgängligt drivtryck

För ventilation - kyla och värme, radiatorer och golvvärme.

Flödet i primärkretsen är variabelt. Flödet i sekundärkretsen är lika eller större än i primärkretsen. Styrventilen är placerad i primärsidans retur. Huvudpump erfordras

SRU-3-40-Std
SRU-3, SRH-3, SRL-3Kyla, Värme – För system med tillgängligt drivtryck

För ventilation - kyla och värme, radiatorer och golvvärme.

Flödet i primärkretsen är konstant. Flödet i sekundärkretsen är lika eller större än i primärkretsen. Styrventilen är placerad i primärsidans retur. Huvudpump erfordras.

PRU-2-50-Std
PRU-2, PRH-2, PRL-2Kyla, Värme – För system med lågt eller obefintligt drivtryck

För ventilation - värme, radiatorer och förshuntning.

Flödet i primärkretsen är variabelt. Flödet ska vara lika i primär- och sekundärkretsen. Styrventilen är placerad i sekundärsidans framledning. Huvudpump erfordras ej.

PRU-3-40-40-Std
PRU-3, PRH-3, PRL-3Kyla, Värme – För system med lågt eller obefintligt drivtryck

För ventilation - värme, och radiatorer.

Flödet i primärkretsen är konstant. Flödet i primärkretsen är lika eller större än i sekundärkretsen. Styrventilen är placerad i sekundärsidans framledning. Huvudpump erfordras.

FBU-5V
FBU-5V‏Fjärrvärme lågtemp

När lägre returtemperatur önskas.

Används vid inkoppling av golvvärmesystem och annan utrustning till fjärrvärmesystem där värmesystemets returtemperatur önskas sänkas.

FBU-5K-65-80-Std
FBU-5KFjärrkyla högtemp kylbafflar

När högre returtemperatur önskas.

Används vid inkoppling av kylbafflar, kyltak och annan utrustning, vilken inte kräver lågtempererad kyla utan i första hand kan använda returvattnet i fastighetens kylsystem.

FKU-5K
FKU-5KFjärrkyla högtemp kondensorkyla

När högre returtemperatur önskas.

Används vid inkoppling av kondensatorer och annan utrustning, vilken inte kräver lågtempererad kyla utan i första hand kan använda returvattnet i fastighetens kylsystem.