Loading...
PRODUKTKATALOG
Till produktkatalogen. Välj produktlinje och produkt.


NEDLADDNINGAR
/CAD-MODELLER
Här finner du referensmaterial för våra produkter.


SRUX-42-80-80-KTM Spec
SRUX-42, SRLX-42 Kyla, Värme

För markvärme, processvärme, kylsystem, etc.

En 2-vägs styrventil är placerad i primärkretsen vilket ger ett variabelt flöde primärt. Huvudpump erfordras.

SRUX-43-32-50-Spec
SRUX-43, SRLX-43 Kyla, Värme

För markvärme, processvärme, kylsystem, etc.

En 3-vägs styrventil är placerad i primärkretsen vilket ger ett konstant flöde primärt. Huvudpump erfordras.

PRUX-43-050_065
PRUX-43, PRLX-43 Kyla, Värme

För markvärme, processvärme, kylsystem, etc.

En 3-vägs styrventil placerad i sekundärkretsen, vilket ger ett konstant flöde sekundärt. Huvudpump erfordras.

PRUX-4-FK-25-32-Spec
PRUX-43FKFrikyla

För hämtning av frikyla från ventilationsbatterier, återvinningssystem, borrhål, kylmedelskylare, mm.