SRBX-8VÅKK/Förbigång

Grafik Premablock® green

Värme + kyla + återvinning med förbigång + avblåsning.

För ventilationsaggregat med kyla, värme och batterivärmeåtervinning i gemensamt batteri där man önskar minska risken för driftsstörningar på grund av låg verkningsgrad i värmeåtervinningen.

Är försedd med förbigångs-arrangemang så att återvinningsvätskan endast passerar växlaren när det är kylbehov. Detta eliminerar risken för utlöst frysskydd vid växlaren för kyla.

FöretagsledningTeknik och försäljning

Thomas Winge

Regionansvarig Försäljning Nord,
Produktutveckling

Tel: +46 (0) 8  704 28 82
Skicka E-post

Teknik och försäljning

Torgny Strandberg

Regionansvarig Försäljning Syd-Väst
Tel: 
+46 (0) 40 666 76 05
Skicka E-post

Teknik och försäljning

Mikael Johansson

Innesälj, Försäljning Syd-Ost
Tel: 
+46 (0) 480 560 96
Skicka E-post