Inskrivningstext i enlighet med AMA VVS & Kyl 12 - Exempel

 

Avser Premablock® PR-3 Värme

Anm. Exempeltexten nedan avser strikt standardutförande för shuntgrupp och samtliga anpassningar och tillbehör som önskas måste läggas till. För specifikation av anpassningar och tillvalsutrustning se Premablock® Shuntgrupper - Standardutförande och tillvalsutrustning.

 

 

PSA.24                Förtillverkade shuntgrupper i värmesystem

Förtillverkad shuntgrupp typ PREMABLOCK® PR-3 Värme, …/… liter/sek (prim/sek), DN… /DN… (prim/sek), PN10, anslutningsutförande……….….(U/H/L), …………..(Höger/Vänster) enligt PREMA standard.

Shuntgruppen skall vara vändbar med termometermuffar på båda sidorna. Termometrar ska vara monterade i vätskeberörda dykrör av mässing. Shuntgruppen ska vara dokumenterat provtryckt för PN10 eller den lägre tryckklass som cirkulationspumpen medger.

 

Shuntgruppen skall levereras komplett med:

1 st Rörkoppel i rostskyddsmålat tryckkärlstål P235GH

1 st Styrventil, tre-vägs, kvs ………….., exklusive ställdon

2 st Injusteringsventiler typ STAD/F, monterade med flänsar                  

2 st Avstängningsventiler typ AT3601 (<DN65) eller AT2301 (>= DN65), inklusive mätuttag, monterade med flänsar           

4 st Termometrar typ Qvintus Q465 monterade i vätskeberörda dykrör

1 st Cirkulationspump  

2 st Backventiler monterae mellan flänsar

1 st Isolerskåp delbart med 4 st bygellås. Shuntgrupper för värme 18-90ºC ska isoleras med brandskiva 30 mm av typ MIN-WOOL

2 st Avtappningsdon med slangförskruvning R 1½”

1 st Informations-/dataskylt som anger inre kopplingsprincip och ingående komponenter

1 st Golvstativ monterat, vilket avslutas med galvaniserade flänsar mot golv

 

Tekniska data

Systemvätska…………………………(vatten/glykol/etanol) max………………..………%

Temperatur primärt…………..……………………………………………………………........ºC

Temperatur sekundärt..…………………………………………………………..….….........ºC

Tillgängligt drivtryck i anslutet primärsystem..…….….................................kPa

Tryckfall i anslutet sekundärsystem …….….......…….…................................kPa