Dimensionera PR-2, med huvudpump (värme)

För att dimensionera funktionskopplet PR-2 med huvudpump behövs följande uppgifter:

  • Flöde sekundärt, qsek
  • Tillopps- och returtemperatur sekundärt och primärt, Tsek,till och Tsek,ret, Tprim,till och Tprim,ret
  • Drivtryck vid shuntgruppens primäranslutning, pdriv
  • Tryckfall i extern flödesvariabel krets primärt, ΔpEfk.