ShuntLogik®

Ver 1.4

Ange

Välkommen till PREMA ShuntLogik®

ShuntLogik® är PREMAs web-baserade programvara för dimensionering och konfigurering av konventionella shuntgrupper för kyla, värme och/eller värmeåtervinning. Verktyget kan även användas för att kontrollera befintliga shuntgruppers tolerans för ändringar av driftsparametrar i anläggningen.

Kom igång genom att läsa vår introduktionsanvisning eller gå direkt till start på meny-raden på denna sida. I programmet finns förklaringstext i anslutning till samtliga inmatningsfält. Det finns också en generell hjälpfunktion att tillgå. Om du har frågor utöver detta är du välkommen att kontakta vår kundsupport.
PREMA AB (Huvudkontor) Franska vägen 17, 393 56 Kalmar Tel: +46 480 560 90 Fax: +46 480 41 13 07 E-mail: kundservice@prema.se
Prema Stockholm Box 12852, 112 98 Stockholm Tel: +46 8 704 28 82 Fax: +46 8 650 05 24 E-mail: winge@prema.se
Prema Göteborg Kronhusgatan 11, 411 05 Göteborg Tel: +46 31 724 43 85 E-mail: goteborg@prema.se
Prema Malmö Stadiongatan 65, 217 62 Malmö Tel: +46 40 666 76 05 E-mail: malmo@prema.se

© Copyright 2021 PREMA AB