Kvalificerade produkter för värme- och kylsystem

PREMAs största produktgrupp är prefabricerade shuntgrupper, vilka marknadsförs under varumärkena Premablock®, Premablock® flex och Premablock® green. För samtliga produktlinjer finns shuntgrupper i ett stort antal grundutföranden, för applikationer inom kyla, värme, värmeåtervinning, samt kombinationer av dessa.

Premablock® är vårt högkvalitativa standardutförande med robusta komponenter och flexibla tillval.

Premablock® flex är shuntgrupper med dynamisk funktion, dvs. med automatisk reglering av flöde och differenstryck.

Premablock® green är våra miljöklassade shuntgrupper med högkvalitativa komponenter och materialval.

Flexibilitet – Energieffektivitet – Servicevänlighet

Premablock® shuntgrupper har marknadens högsta flexibilitet och kan därför konfigureras för att klara i princip alla typer av tillkopplingar. Skräddarsydda anpassningar görs alltid utifrån önskemål om utförande, material och fabrikat på ingående komponenter. Shuntgrupperna ger en hög energieffektivitet då de dimensioneras för låga interntryckfall, vilket minskar pumpars energiförbrukning och ger styrventiler bra auktoritet.
Premablock® shuntgrupper är dessutom mycket servicevänliga och alla komponenter sitter lätt åtkomliga för service och inspektion.

För att förenkla systemunderhåll och optimera driftsekonomin tillhandahåller PREMA även produkter för blandning och påfyllning av frysskyddsvätska, tryckhållning, samt rening och avgasning av system.