Integritet och datasäkerhet

Skydd av sekretess och säkerhet för dina personuppgifter är viktigt för PREMA och vi följer alltid gällande lagbestämmelser om skydd för personuppgifter och datasäkerhet. I den följande texten beskriver vi vilka data PREMA får samla in, hur vi använder och skyddar dessa data och vem vi får sprida dem till.

Cookies – Information som lagras automatiskt i din dator

En cookie är en datafil som lagras i din dator när du besöker en webb-sida, för att din dator automatiskt ska kännas igen vid nästa besök. Om du väljer att registrera dig för att få tillgång till lösenordsskyddade delar av PREMAs webb-plats, sparas ditt lösenord i en cookie så att du inte behöver skriva in det på nytt varje gång. Det används även för att ge dig en bättre användarupplevelse. Om du inte vill tillåta lagring av cookies i din dator kan du konfigurera din webb-läsare så att alla cookies på datorns hårddisk blockeras eller raderas eller så att du får en varning varje gång innan en cookie lagras.

Personuppgifter

Vi samlar inte in några personuppgifter från dig (t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-mail eller IP-adress) via vår webb-sida eller andra on-line applikationer, om du inte själv väljer att ge dem till oss (t.ex. genom registrering, beställning eller förfrågan) eller ger ditt tillstånd, eller om inte detta i övrigt är tillåtet enligt de lagar och förordningar som gäller för skydd av dina personuppgifter.

Data från kommunikation eller användning

När du använder telekommunikationstjänster för att få tillgång till vår webb-sida eller andra on-line applikationer genereras automatiskt kommunikationsdata (t.ex. IP-adress) och användningsdata (t.ex. information om början, slut och längd på varje besök och information om vilka telekomtjänster du använt). Dessa kan eventuellt ha anknytning till dina personuppgifter. Om det finns ett tvingande behov av att samla in, behandla och utnyttja dina kommunikations- och användningsdata kommer detta att ske helt i enlighet med tillämpliga lagbestämmelser för skydd av datasekretessen.

Automatisk insamling av ej personrelaterade data

När du använder vår webb-sida eller andra on-line applikationer får vi automatiskt (dvs. utan föregående registrering) samla in ej personrelaterade data (t.ex. typ av webbläsare och operativsystem, din Internet-domän, antal besök, genomsnittlig tid för besök och vilka sidor du tittat på). Vi får utnyttja dessa uppgifter för att övervaka våra webb-sidas och andra on-line applikationers attraktivitet, samt förbättra deras effektivitet och innehåll.

Länkar till andra webb-sidor

PREMAs webb-sida och andra on-line applikationer innehåller länkar till andra webb-sidor. PREMA ansvarar inte för sekretess eller innehåll på dessa webb-sidor.

Frågor och kommentarer

Om du har några frågor och kommentarer som rör PREMAs integritets- och datasäkerhetspolicy, kan du kontakta oss via es.am1524632843erp@e1524632843civre1524632843sdnuk1524632843. Vi ser kontinuerligt över vår datasäkerhetspolicy och kommer att tillkännage eventuella ändringar på den här sidan.