Inledning

40 års erfarenhet i fickformat

I den här handboken har vi sammanställt viktiga delar av vårt samlade kunnande av hur man väljer och dimensionerar kundanpassade prefab-shuntgrupper för vattenburna värme- och kylsystem.

Vår resa med shuntgrupper började redan på 1970-talet med lansering av den första prefabricerade shuntgruppen. Sedan dess har PREMA bildat skola i branschen med sina olika funktionskoppel, av vilka många idag är branschstandard.

Vi ser att det finns en stor potential vad gäller att skapa välfungerande och energieffektiva värme- och kylanläggningar genom att välja rätt shuntgrupper och dimensionera dem korrekt. De senaste årens fokus på elektroniska och datastyrda systemlösningar har gjort att rörnätets statiska komponenter till viss del kommit i skymundan - och därmed även vidareutvecklingen av kunskapsnivån kring dessa.

Med den här handboken vill vi ändra på detta och i behändigt fickformat ge dig tillgång till del av vår samlade kunskap om kundanpassade prefab-shuntgrupper. Allt i syfte att uppnå så välfungerande och energieffektiva anläggningar som möjligt.

Shunthandoken ger dig på ett lättfattligt sätt den kunskap du behöver för att du snabbt ska kunna välja, dimensionera och anpassa dina shuntgrupper till ditt system. Handboken kan även användas som underlag till utbildningar och kurser.