Växlare

I shuntgrupper som arbetar med medier som inte får blandas används vakuumlödda kompaktväxlare för att skilja medierna åt. En shuntgrupp med växlare benämns antingen växlarshuntgrupp (4 anslutningar) eller kombishuntgrupp (6 eller fler anslutningar), som har flera funktioner i ett gemensamt rörkoppel. Både växlarshuntgrupper och kombishuntgrupper kan finnas i ett oändligt antal varianter med olika kombinationer av funktioner. Se Funktionskoppel med växlare och Funktionskoppel med kombinerade funktioner.

Figur 1. Alfa Laval CB30

Figur 2. Alfa Laval CB60

Figur 3. Danfoss XB 37