PR-3 - Värme, Kyla

Figur 1. PR-3 - Principskiss

Kort om funktionskopplet PR-3:

  • Huvudpump fordras
  • Konstant flöde primärt
  • Flödet primärt är lika med eller större än flödet sekundärt.

PR-3 (även kallat pann-koppel eller Norge-koppel) är ett gemensamt namn på värme- och kylshuntgrupper med 3-vägs styrventil placerad som blandningsventil i sekundärsidans framledning.

Funktionskopplet är särskilt lämpligt där sekundärsystemet matar ett relativt stort antal objekt och primärsystemet har begränsat drivtryck. Det används framförallt tillsammans med källor som till exempel olje- eller elpanna, ackumulatortank, värmepump, kylaggregat, etc.