Funktion

Med en 3-vägs styrventil monterad som blandningsventil i sekundärens framledning blir flödet i sekundärkretsen konstant. Frånluftsbatteriets tillopps- och returtemperatur blir då lika med tilluftsbatteriets retur- och tilloppstemperatur, vilket även medför att flödena i kretsarna blir lika.

Styrventilens primära uppgift i detta funktionskoppel är att minska återvinningen om tilluften blir för varm eller om det är risk för isbildning i frånluftsbatteriet. Påfrysning förhindras genom att styrventilen styrs så att vätsketemperaturen till frånluftsbatteriet inte blir för låg. Lägsta tillåtna vätsketemperaturen framgår av datakörningar för återvinningsbatterierna.

Figur 1. Applikationsexempel - Vätskekopplade batterier med gemensam återvinning