3-vägs sekundärmonterad styrventil och konstant flöde primärt, PR-3

PR-3 (även kallat pann-koppel eller Norge-koppel) är ett gemensamt namn för koppel med 3-vägs sekundärmonterad styrventil och konstant flöde primärt. Drivtrycket kan vara begränsat. I värmefallet bör returtemperaturen primärt vara lika med eller högre än returtemperaturen sekundärt. I kylfallet bör returtemperaturen primärt vara lika med eller lägre än returtemperaturen sekundärt. Flödet i primärkretsen bör vara lika med eller större än flödet i sekundärkretsen. Funktionskopplet är särskilt lämpligt i sekundärsystem med relativt många shuntgrupper.

Figur 1. Principskiss PR-3