Val av rördimension

Vid val av för liten rördimension i shuntsystemet skapas onödiga tryckförluster med onödigt höga energikostnader som följd. Exemplet nedan visar att shuntsystemets effektbehov vid samma flöde nästan dubbleras för varje steg som rördimensionen minskas.

Tabell 1. Rördimensionens påverkan på effektbehovet för ett Premablock® SR-2 shuntsystem, drivtryck 20 kPa
Rördimension Δp (kPa) q(l/s) P(kW)
DN065 17,9 2,5 0,045
DN050 33,9 2,5 0,085
DN040 70,2 2,5 0,175