Använda automatiskt beräkningsläge

Automatiskt beräkningsläge är förvalt när du ska göra din beräkning. Välj alltid detta läge om du inte har gedigen erfarenhet av att dimensionera shuntgrupper eller inte har något särskilt behov av att manuellt justera kvs-värden och rördimensioner för din shuntgrupp.

Nedan följer ett antal tips för dimensionering med automatiskt beräkningsläge:

  • Flödet primärt beräknas av programmet baserat på de angivna temperaturdifferenserna sekundärt och primärt, varför värden för detta inte ska fyllas i.
  • I system som har drivtryck primärt från huvudpumpen, till exempel SR-2 och SR-3, ska det tillgängliga drivtrycket vid inkopplingspunkten anges. Om det tillgängliga drivtrycket är okänt kan ett antaget värde, till exempel 20 kPa, anges för att göra det möjligt att dimensionera shuntgruppen. Värdet bör sedan kontrolleras när systemet tryckfallsberäknas och huvudpump väljs.
  • Om styrventilen efter beräkning får ett lågt tryckfall kan du prova att ange ett högre tillgängligt drivtryck primärt för att se hur det påverkar styrventilens tryckfall/kvs-värde.
  • Programmet klassificerar shuntgruppen som värme- eller kylshunt, beroende vilken primärtemperatur som anges. Detta noteras i specifikationen.
  • För vissa funktionskoppel kan du välja bort backventilen genom att markera detta i figuren. Motsvarande tryckfall räknas då bort.
  • Glöm inte att klicka på Beräkna för att uppdatera varje gång du ändrar någon driftsparameter.