Avstängningsventil

Avstängningsventilens enda uppgift i en shuntgrupp är att vid behov möjliggöra stängning respektive öppning av den aktuella anslutningen. Vid rördimensioner upp till DN50 används vanligen kulventiler och för större storlekar används vridspjällsventiler. Avstängningsventiler bör vara monterade på rörkopplet med flänsförband, eftersom systemet då inte behöver tappas ur om någon komponent i shuntgruppen skulle behöva bytas eller servas.