Ventilauktoritet

Ventilauktoritet för en styrventil, β, definieras som:

Tryckfallet i ventilen dividerat med summan av tryckfallet i ventilen och samtliga tryckfall i den flödesvariabla krets som utgår från styrventilens intagsport.

Formel 1.

Efk = extern flödesvariabel krets

Ventilauktoriteten β definieras alltid vid en fullt öppen styrventil, dvs. då h/hmax = 1.

Ventilauktoriteten har en deformerande inverkan på ventilkarakteristiken. Med en auktoritet som ligger över 0,4 är påverkan på reglerförmågan begränsad, men nedåt 0,2 är påverkan stor.