Dimensionera PR-2, utan huvudpump

Om det inte finns någon huvudpump så finns heller inget drivtryck. Det betyder att hela tryckfallet primärt måste läggas på sekundärpumpen. Därför är det bra med ett relativt lågt tryckfall över styrventilen i den mån det inte går ut över auktoriteten.

Pumpen i det här fallet ska dimensioneras för 1,4 l/s och klara shuntgruppens tryckfall primärt och sekundärt om 24,6 kPa (12,0 + 12,6), samt tryckfallen i såväl primär- som sekundäranslutna system. I övrigt görs dimensioneringen på samma sätt som för PR-2 med huvudpump. Se Dimensionera PR-2, med huvudpump (värme).

Injusteringsventilen primärt kan uteslutas för att ytterligare minska tryckfallet. Injusteringsventilen sekundärt stryps endast som en sista åtgärd för kapacitetsreglering. Utan injusteringsventil primärt blir tryckfallet endast 1,56 kPa och auktoriteten blir 31,5 procent.