Backventil

I en shuntgrupp har backventilen som enda uppgift att förhindra systemvätskan från att ta fel väg. Backventilen ska väljas med lågt tryckfall eftersom den annars kostar onödig pumpenergi och kan ge varierande flöden beroende på om styrventilen är öppen eller stängd.

I shuntgrupper med primärmonterade styrventiler (SR-2, SR-3) sitter backventilen i sekundärsidans bypass, vilket förhindrar systemvätskan från att gå tillbaka till primärsidans retur utan att först passera sekundärsystemet och objektet som shuntgruppen betjänar. Om pumpen på shuntgruppen är trasig eller avstängd så får primärsidans tillgängliga drivtryck vätskan att passera genom sekundärsystemet när styrventilen öppnar. Utan backventil vänder vätskan i shuntgruppens bypass-krets om styrventilen öppnar och pumpen är trasig eller avstängd. Om backventilen har högt tryckfall i förhållande till sekundärsystemet kan det bli problem med injusteringen, eftersom flödet och tryckfallet över backventilen sjunker när styrventilen öppnar vilket ger ett högre flöde i sekundärkretsen.

Figur 1. Principskiss shuntgrupp SR

I shuntgrupper med sekundärmonterad styrventil (PR-2, PR-3) och låga tillgängliga drivtryck är backventilen monterad så att pumpar på andra shuntgrupper inte ska kunna trycka vätskan i fel riktning genom shuntgruppen när styrventilen öppnar och pumpen är trasig eller avstängd. Om vätskan kan tryckas fel väg genom shuntgruppen riskerar systemet att kortslutas, vilket gör att andra shuntgrupper i närheten inte får värme eller kyla.

Figur 2. Principskiss shuntgrupp PR