Dimensionera med ShuntLogik® och plugin till MagiCAD

Vid dimensionering med beräkningsprogrammet ShuntLogik® tas alla flöden, tryckfall och dimensioner fram automatiskt. En detaljerad instruktion om hur verktyget används finns i kapitel Att tänka på vid dimensionering av SR-3.

För MagiCAD-användare finns även en plugin med hjälp av vilken ShuntLogik® kan användas och 3D-geometrier importeras direkt i ett MagiCAD-projekt (se Dimensionera shuntgrupper med plugin för MagiCAD för mer detaljerad information).