Hjälp

I funktionsmenyn för PREMA plugin, välj Help.

Figur 1.

PREMA MagiCAD plugin - Users guide.pdf öppnas. Dokumentet finns lagrat i mappen C:\ProgramData\Prema MagiCAD plugin.

Figur 2.