Vilket funktionskoppel passar till vilken källa?

Välj funktionskoppel för olika källor enligt följande grundläggande principer:

  1. Primärsystem med variabelt flöde primärt, till exempel vid fjärrvärme och fjärrkyla, och tillgängligt drivtryck                              - Välj funktionskoppel med primärmonterad 2-vägsventil (SR-2)
  2. Primärsystem med variabelt flöde primärt, till exempel vid fjärrvärme och fjärrkyla, och lågt eller obefintligt drivtryck              - Välj funktionskoppel med 3-vägs sekundärmonterad styrventil (PR-2)
  3. Primärsystem med konstant flöde primärt, till exempel värmepanna och kylmaskin, och tillgängligt drivtryck                        - Välj funktionskoppel med primärmonterad 3-vägsventil (SR-3)
  4. Primärsystem med konstant flöde primärt, till exempel värmepanna, och lågt eller obefintligt drivtryck                                  - Välj funktionskoppel med 3-vägs sekundärmonterad styrventil (PR-3)

Figur 1. Principer för val av funktionskoppel till olika källor och system