Alternativa utföranden

Följande alternativa utföranden av funktionskopplet finns tillgängliga:

  • Två parallellkopplade styrventiler i primärkretsen (DUO-utförande), vilket väsentligt förbättrar öppningskarakteristiken samtidigt som den minsta reglerbara temperaturen blir lägre och anpassningen till eventuella framtida flödesändringar underlättas. Med denna lösning kan reglerområdet ökas till det dubbla, dvs. från 1:100 till 1:200.
  • Styrventil med inställbart kv-värde eller med så kallad dynamisk funktion (FLEX-utförande). I detta fall finns ingen injusteringsventil i kopplets primärkrets.
    OBS!: Om en styrventil med dynamisk funktion används behövs ett relativt högt drivtryck för att styrventilen ska få en tillfredsställande funktion.
  • Två cirkulationspumpar, för ökad säkerhet i system med låg tolerans för driftsavbrott.

Figur 1. SR-2 - Alternativa utföranden