Objektet (Luftvärmare)

Vanligtvis anges sambandet mellan totalt tryckfall och vattenflöde i tillverkarens produktkatalog. I ett log/log-diagram finns då räta linjer inlagda för olika apparatstorlekar, exempelvis linjerna A, B och C i Figur 1 För exemplet väljer vi apparatstorlek B, går in på kurvan och bestämmer samhörande värden på totaltryckfall ΔpLVB och vattenflöde qLVB. Med hjälp av den hydrauliska grundformeln Formel 1 kan kapacitetsvärdet för aggregatet då beräknas. Objektets kv-värde kan skrivas:

Formel 1.

Figur 2.