Centralshuntkoppel

Centralshuntkoppel är en typ av funktionskoppel som binder samman de olika kretsarna i en anläggning för att uppnå väsentligt bättre energihushållning. Den här typen av specialkoppel är alltid helt skräddarsydda och anpassade till den anläggning där de verkar.

Några exempel på applikationer för centralshuntkoppel är energicentraler, kylcentraler och andra typer av system med flera funktioner eller kretsar:

  • I en energicentral för värme kan exempelvis flera värmepumpar bindas samman med ackumulatortankar, solpaneler, spetsvärme, återladdning osv. för att sedan shuntas ut till olika förbrukare som radiatorer och ventilationskretsar (se Figur 1).
  • I en kylcentral kan flera kylmaskiner sammanbindas med frikyla, ackumulatortankar osv. för att sedan shuntas ut till olika kretsar för torr och våt kyla (se Figur 2).

Centralshuntkoppel kan också användas för att binda samman värme- och kylsystem så att kylmaskinernas överskottsvärme tillförs värmesystemet.

Figur 1. Centralshuntkoppel – Energicentral för värme

Figur 2. Centralshuntkoppel – Kylcentral