Flik 4: Välj anpassningar

Figur 1. Välj anpassningar

På flik Utförande, välj utförande och anpassa shuntgruppen:

  1. Välj ett av tre utföranden på rörkopplet: U, H eller L1. Håll muspekaren över beteckningarna för att se en principskiss på rörkopplets anslutningsutförande.
  2. Välj inkopplingsalterantiv för shuntgruppen. Om du inte anger något inkopplingsalternativ så noteras det i specifikationen. PREMA kontaktar då entreprenören för att säkerställa ett utförande som underlättar rördragningen.
  3. Gå vidare i listan och välj typ av rörmaterial, fabrikat och typ av avstängningsventiler, typ av termometrar, vägg- eller golvstativ samt tillval som till exempel manometersats och ställdon.
    OBS!: Om du inte gör några aktiva val i detta steg kommer det förmarkerade standardutförandet att väljas.
  4. Klicka på den högra blå pilen uppe till höger för att gå vidare.