Värmeledning i materialet

Energiförluster på grund av värmeledning i materialet minimeras genom att rörkopplet är byggt med tillräckligt lång rörledning mellan primär- och sekundärsidan. Ett starkt komprimerat rörkoppel ger i allmänhet större förluster på grund av värmeledning i materialet än ett mindre komprimerat rörkoppel.