Mätnipplar

Shuntgruppen ska ha mätnipplar för mätning av tryck vid samtliga anslutningar. Mätnipplarna kan användas tillsammans med injusteringsventilens mätnipplar för att kontrollera tillgängligt drivtryck och tryckfall i anslutna system. Mätnipplarna är framför allt värdefulla vid felsökning. Mätnipplarna placeras lämpligen i de anslutningar som inte har injusteringsventiler med mätnipplar.