Vad är ett funktionskoppel?

Ett funktionskoppel är en, av olika komponenter sammansatt, flödeskrets som ger en viss specificerad funktion.

Det finns många väletablerade funktionskoppel, alltifrån enkla och generella till mer komplexa och specialiserade. Funktionen hos vissa funktionskoppel påverkas av var i systemet de befinner sig, långt ifrån källan eller nära källan. Vid sammankoppling av funktionskoppel i ett system kan de också påverka varandra. En god förståelse för hur funktionskopplet uppför sig på en viss plats i systemet blir därför absolut avgörande för att välja rätt koppel för en specifik shuntgrupp.

Läs mer om Vad är en shuntgrupp?