Styrventil

Styrventilens uppgift i en shuntgrupp är att styra andelen inblandad vätska från primärsidan till sekundärkretsen så att rätt temperatur, så kallat börvärde, erhålls. Shuntgruppen levereras vanligtvis utan ställdon eftersom det i allmänhet ingår i styrentreprenaden, medan shuntgruppen, inklusive styrventilen, ingår i rörentreprenaden. För Premablock®-shuntgrupper är det möjligt att fritt välja fabrikat på styrventilen, vilket underlättar anpassningen till anläggningen i övrigt. För att minska risken för fel, bör alltid eftersträvas att ha samma fabrikat på styrventiler och ställdon.

För att shuntgruppen ska få god funktion är det viktigt att välja en styrventil med stort reglerområde och att den dimensioneras med auktoritet (se kapitel Ventilauktoritet). Det är även viktigt att styrventilen tillsammans med ställdonet väljs så att de klarar att stänga vid de differenstryck de kan utsättas för.

De vanligaste styrventilerna är kägelventiler, vilka öppnas och stängs genom att ställdonet flyttar ventilaxeln in och ut. Det finns även reglerkulventiler vilka har fördelen att de är helt täta när de stänger. Reglerkulventiler arbetar till skillnad från kägelventiler med vridande ställdon. Styrventiler har oftast fasta kvs-värden men det finns även modeller med ställbart kvs-värde.  

Styrventiler i 2-vägs-utförande har oftast en logaritmisk karakteristik vilket förbättrar reglermöjligheten vid små flöden.

De flesta 3-vägs styrventiler ska monteras som blandningsventiler. Om 3-vägs styrventiler monteras som fördelningsventiler bör man vara uppmärksam på att det kan uppstå ljudproblem och att de kan få problem med att orka stänga.

Figur 1. Schneider V241 (kägelventil)

Figur 2. Belimo R20 (reglerkulventil) 

Figur 3. Danfoss AB-QM (dynamisk ventil)

Figur 4. IMI Fusion P (dynamisk ventil)

På senare år har det blivit vanligare med styrventiler som har inbyggd differenstrycksreglering och flödesbegränsning, så kallad dynamisk funktion. Premablock®-shuntgrupper med 2-vägs styrventil kan fås med dynamisk styrventil av valfritt fabrikat och modell, så kallat flex-utförande. Dynamiska styrventiler anges med ett flödesområde istället för kvs-värde och anpassar sig automatiskt till variationer i tillgängligt drivtrycket på primärsidan. De ger även en större möjlighet att i framtiden öka eller minska flödet inom ventilens flödesområde. För en shuntgrupp med dynamisk styrventil görs injustering på styrventilen istället för på en separat injusteringsventil. 

Fördelarna med dynamisk styrventil är:

  • automatisk anpassning till drivtryck
  • alltid god auktoritet
  • enkel flödesjustering
  • förinställt primärflöde.

Olika fabrikat och storlekar på styrventiler med dynamisk funktion kräver olika drivtryck för att få avsedd funktion.

OBS!: Även vid låga flöden kan ofta drivtryck på minst 25 kPa krävas.