Uppdatera shuntgrupp

Shuntgrupper måste alltid uppdateras efter att primärkretsen gjorts klar. Endast på detta sätt kan de dimensioneras med helt korrekt drivtryck primärt. Då shuntgrupper uppdateras förs det korrekta drivtrycket primärt över från MagiCAD till ShuntLogik® tillsammans med övriga värden.

Innan shuntgrupper kan uppdateras måste de vara anslutna till ett rörsystem och detta ska vara balanserat.

Med uppdateringsfunktionen kan en eller flera shuntgrupper uppdateras. För att uppdatera flera shuntgupper samtidigt, se Uppdatera flera shuntgrupper.