Återvinning + Kyla

Figur 1. Principskiss SRBX-6VÅK

  • För aggregat med värmeåtervinning via vätskekopplade värmeåtervinningsbatterier.
  • Tilluftsbatteriet används som både kylbatteri och värmeåtervinningsbatteri.
  • Använder återvinningsbatteriet som kylbatteri den tid det ej används för återvinning. Därför behövs inte något kylbatteri med tillhörande shuntgrupp, rörkrets och tomsektion.
  • Detta koppel är speciellt lämplig vid inkoppling av kyla i befintliga aggregat utan kyla. Även vid fjärrkyla ger detta koppel fördelar eftersom höga returtemperaturer kan erhållas i primärkretsen. Det blir även mindre kondens i batteriet vilket sparar kyleffekt.