Flik 6: Granska utförd dimensionering

På fliken Dokumentation, granska specifikationen för den senast dimensionerade shuntgruppen, inklusive samtliga tekniska data och en principskiss för shuntgruppen med mått och vikt. Klicka på vänsterpilen uppe i högra hörnet om du vill gå tillbaka och ändra något.

Figur 1. Granska dimensionering

Om du är nöjd med dimensioneringen av shuntgruppen har du följande val:

 1. Skriv ut Skriv ut specifikationen. Denna funktion är inte tillgänglig om ShuntLogik® körs via andra program som exempelvis MagiCAD.
 2. Word-fil Skapa och spara ett Word-dokument. Informationen i Word-dokumentet kan sedan kopieras till handlingen.
  OBS!: Alla beräkningar i ShuntLogik® sker direkt i webbläsaren och sparas därför inte med automatik när programmet stängs. Det är därför viktigt att spara specifikationerna i ett Word-dokument innan programmet stängs ner.
  OBS!: Om anläggningen innehåller flera shuntgrupper kan samtliga dimensioneras innan specifikationerna sparas i ett och samma dokument.
 3. Ny shunt Dimensionera en ny shuntgrupp. Välj mellan att göra en ny shuntgrupp av samma typ som den föregående, att göra en shuntgrupp av en annan typ eller att börja med en helt ny anläggning.

  Figur 2.

 4. Översikt Få en översikt över samtliga shuntgrupper i projektet. Här får du också möjligheten att gå tillbaka till steg 3, Parametrar och göra eventuella justeringar.

  Figur 3.

 5. Om du använder ShuntLogik® via PREMA plugin för MagiCAD: Klicka på Insert längst ner till höger och för över shuntgruppens 3D-geometri och alla värden till MagiCAD.