Egencirkulation

Energiförluster på grund av egencirkulation undviks genom att välja lämpligt anslutningsutförande för rörkopplet för det aktuella funktionskopplet. Läs mer om detta i kapitel Funktionsbeskrivningar och dimensionering.