Byt till pump med lägre energiförbrukning

Cirkulationspumpar har lång livslängd och i många shuntsystem sitter pumpar som är mer än 30 år gamla. Generellt sett är prestandan sämre på äldre årsmodeller och även om de ursprungligen haft en bra prestanda kan de ha försämrats genom många års slitage. Erfarenhet visar att äldre pumpar ofta kan dra dubbelt så mycket el som de sämsta av de nya pumparna.

Det är också stora skillnader i energiförbrukning mellan nya pumpar. De sämsta av de nya pumparna kan den dra upp till 3-4 gånger så mycket el som de mest energieffektiva.

Eftersom en cirkulationspump i ett shuntsystem har många drifttimmar får pumpens energiförbrukning mycket stor betydelse för shuntsystemets energieffektivitet.