Jämförelse – kombishuntlösning och konventionell lösning

Denna jämförelse visar på fördelarna med en kombishuntlösning (SRBX-6VK-shuntgrupp med kombibatteri) jämfört med en konventionell lösning (två SR-2-shuntgrupper med separata batterier).

Figur 1. Kombishuntlösning, SRBX-6VK shuntgrupp med kombibatteri

Figur 2. Konventionell lösning, två SR-2 shuntgrupper med separata batterier

Driftsfall:

 • ventilationsaggregat 6 m3/s, SFPv 1,98, återvinning via rotor, verkningsgrad 76,8 %
 • drifttid 7 dagar/vecka, 24 timmar/dag, vilket ger 8 760 timmar/år
 • placering Stockholm
 • behov av eftervärme cirka 2 000 timmar/år
 • behov av kyla cirka 500 timmar/år.
Tabell 1. Jämförelse kostnader, kombishuntlösning och konventionell lösning
SRBX-6VK-shuntgrupp med kombibatteri jämfört med två SR-2-shuntgrupper med separata batterier
Inköpskostnad (shuntgrupp) + 5 000 kr
Installationskostnad
 • Ventilationsaggregat
 • Rör-/eldragning
 
 • - 8 000 kr
 • - 20 000 kr
Totalt: - 28 000 kr
Energikostnad (fläkt och pump)
 • Minskat lufttryckfall/lägre elförbrukning fläkt
 • Kraftigare pump värme
 • Energiförbrukning kyla
 
 • - 2891 kr/år (330 W, 15%)
 •  
 • + 182 kr/år
 • + 17 kr/år

Totalt: - 2700 kr/år

Kombishuntlösningen ger desutom:

 • lägre fjärrvärmekostnad tack vare låg returtemperatur på värmen (21 °C istället för 30 °C)
 • lägre energikostand för huvudpump tack vare lägre flöde till shuntgruppen (0,45 l/s istället för 0,59 l/s).