Hämtning av frikyla - exempel

Frikylebatteri

Figur 1. Principskiss frikylebatteri

Tilluften förses med ett extra ventilationsbatteri före återvinningen i ventilationsaggregatet. Samtidigt som kyla hämtas förvärms ventilationsluften. Frikyla kan hämtas när utetemperaturen är cirka +8 °C eller lägre.

Värmeåtervinningssystem, kylmedelskylare

Figur 2. Principskiss värmeåtervinningssystem

Shuntgruppen kopplas in så att den hämtar den kalla vätskan, som kommer från tilluftsbatteriet i återvinningssystemet eller från en kylmedelskylare. Frikyla kan hämtas när utetemperaturen är cirka +8 °C eller lägre.

Bergvärme

Figur 3. Principskiss bergvärmesystem

Samtidigt som frikyla hämtas laddas berget med värme inför värmesäsongen. Om mängden borrhål är tillräcklig kan frikyla hämtas hela sommaren.