Byt till varvtalsstyrd pump

Idag används nästan uteslutande varvtalsstyrda pumpar eftersom det ger betydligt bättre driftsekonomi än användning av en oreglerad pump. Varvtalstyrda pumpar kan även dimensioneras med en viss överkapacitet för att klara framtida flödesökningar utan ökad energiförbrukning.