Funktionskopplet i en shuntgrupp

När ett funktionskoppel byggs i en shuntgrupp ska det dimensioneras för minsta möjliga tryckförluster i förhållande till det flöde som ska vidarebefordras. Man måste även ta hänsyn till eventuell framtida utbyggnad och behov av ökade flöden i systemet. Hur dimensioneringen av funktionskopplet görs påverkar hur väl shuntgruppen uppfyller den specificerade funktionen. Olika tillverkare har olika filosofier vid dimensionering, vilket kan ge samma funktionskoppel väsentligt olika egenskaper vad gäller auktoritet, reglerbarhet, energieffektivitet och framtidssäkring.

Att välja ett ändamålsenligt funktionskoppel och att dimensionera det på ett robust och energieffektivt sätt är viktigt. När ett funktionskoppel byggs i en fysisk shuntgrupp måste även ett antal val göras avseende utförande, exempelvis orientering av röranslutningar, vilka även dessa påverkar på vilket sätt och hur väl shuntgruppen uppfyller den önskade funktionen. Här måste man för vissa funktionskoppel och anslutningsutföranden se upp för problem med energiförluster på grund av egencirkulation och värmeledning i materialet. Detta bör även tas i beaktande vid renovering eller ombyggnation.