Lägg till ny shuntgrupp

Följ stegen i instruktionen nedan för att lägga till en shuntgrupp:

 1. Före dimensionering av shuntgruppen ska sekundärsystemet vara dimensionerat (sizing) och beräknat (balancing) i MagiCAD. Detta är viktigt eftersom plugin-programvaran skickar data från MagiCAD till Shuntlogik® för dimensionering av shuntgruppen.
 2. I funktionsmenyn för PREMA plugin, välj Insert shunt unit.

  Figur 1.

 3. Välj primärsystem.

  Figur 2.

 4. Välj tillopps- och returanslutningar på sekundärsidan (till vilket shuntgruppen ska anslutas). Därefter öppnas ShuntLogik®.

  Figur 3.

 5. På flik Start, ange anläggningens namn och projektnummer. Dessa uppgifter kommer med på den färdiga specifikationen. Klicka sedan på den högra blå pilen i övre högra hörnet eller på flik Kopplingsprincip för att gå vidare.

  Figur 4.

 6. På flik Kopplingsprincip, välj Produktlinje och Kopplingsprincip. Klicka sedan på den högra blå pilen i övre högra hörnet eller på flik Parametrar för att gå vidare.

  Figur 5.

 7. På flik Parametrar, ange skattat värde för drivtrycket primärt för att kunna dimensionera shuntgruppen. Övriga värden förs automatiskt över till ShuntLogik® baserat på valt MagiCAD-system och valda anslutningar sekundärt.
  1. Ange Beteckning.
   OBS!: Position är det löpnummer som ShuntLogik® ger shuntgrupperna i specifikationen. Detta ska inte ändras manuellt.
  2. För PR-2 shuntgrupper, ange om systemet har huvudpump eller inte (se Att tänka på vid dimensionering av PR-2 för mer information).
  3. Klicka på Beräkna varpå resterande värden beräknas.Klicka sedan på den högra blå pilen i övre högra hörnet eller på flik Utförande för att gå vidare.

  Figur 6.

 8. På flik Utförande, välj de anpassningar som gäller för shuntgruppen. Klicka sedan på den högra blå pilen i övre högra hörnet eller på flik Pumpval för att gå vidare.

  Figur 7.

 9. På flik Pumpval, välj pump eller dimensioneringsalterantiv för shuntgruppens pump. Du kan antingen välja att låta PREMA dimensionera pumpen eller själv välja pump och göra en egen beräkning. Klicka sedan på den högra blå pilen i övre högra hörnet eller på flik Dokumentation för att gå vidare.

  Figur 8.

 10. På flik Dokumentation, kontrollera specifikationen och spara denna i en Word-fil. Klicka på Insert för att lägga till den valda shuntgruppen på MagiCAD-ritningen.

  Figur 9.

  När shuntgruppen importerats till MagiCAD kopplas den till såväl primär- som sekundärkretsen.

  Figur 10.

  Figur 11.