Isolerskåp och isolering

Shuntgrupper är i allmänhet försedda med ett skåp, exempelvis i brandsäker aluminium eller galvaniserad stålplåt, för att skydda konstruktionen från damm och smuts. För att underlätta inspektion och service är det viktigt att pumpar, mätuttag samt injusterings- och avstängningsventiler är placerade lätt åtkomliga utanför skåpet. Det är också viktigt att skåpet enkelt går att öppna och stänga utan verktyg.

En shuntgrupps isolering ska anpassas till såväl systemvätskans som till omgivningens temperatur. I shuntgrupper för kyla och återvinning är rörkoppel och komponenter oftast försedda med hellimmad kondensisolering av typ Armaflex eller Ultima. Denna går att få i olika tjocklekar, 13, 19 eller 25 mm, beroende på vätsketemperaturen. Tack vare sina bättre brandskyddsegenskaper är Ultima att föredra om shuntgruppen ska stå i utrymningsvägar eller liknande. I shuntgrupper för värme är oftast isolerskåpet invändigt klätt med MINWOOL-skivor.

Figur 1. Premablock®-shuntgrupper inför emballering och leverans