Injusteringsventilen

Kapacitetsvärdet för injusteringsventilen tas lämpligen direkt ur tillverkarens kataloguppgifter. Om det inte finns några direkta uppgifter om kapacitetsvärdet så kan detta läsas av ur ett kapacitetsdiagram. Normalt anges för varje ventilstorlek tryckfallet Δp som funktion av vattenflödet q. I ett log/log-diagram får man då räta linjer för funktionen för olika inställningsvärden.