Flik 1: Ange anläggning och projektnummer

Figur 1. Ange anläggning och projektnummer

  1. På flik Start, ange anläggningens namn och projektnummer. Dessa uppgifter kommer med på den färdiga specifikationen.
  2. Klicka på den högra blå pilen i övre högra hörnet för att gå vidare.
    OBS!: Du kan alltid använda den vänstra blå pilen i övre högra hörnet för att gå tillbaka till ett föregående steg om du vill ändra något.