Kopiera shuntgrupp

Denna funktion gör det möjligt att kopiera en befintlig shuntgrupp på ritningen. Den kopierade shuntgruppen kan "klistras in" en eller flera gånger i ritningen.

 1. I funktionsmenyn för PREMA plugin , välj Copy shunt unit.

  Figur 1.

 2. Välj den shuntgrupp som ska kopieras. Den valda shuntgruppen ska vara uppdaterad och ansluten till systemet.

  Figur 2.

 3. Välj ett sekundärsystem för kopian av shuntgruppen i fältet Secondary System. Ange också en beteckning för kopian i fältet User Code innan du fortsätter. De förifyllda värdena är de som gäller för den ursprungliga shuntgruppen.

  Figur 3.

 4. Klicka på OK och klistra in den kopierade shuntgruppen på ritningen.
 5. Dialogfönstret öppnas igen och ger möjlighet att klistra in fler kopior. Klicka på Cancel för att avsluta kopiering.
 6. När de kopierade shuntgrupperna har anslutits till systmet och detta har beräknats (balancing) bör de uppdateras via plugin-programvarans uppdateringsfunktion, se Uppdatera shuntgrupp.