Nätfunktionen

Värdeparen (tryckfall, flöde) kan för varje funktion plottas till kurvor enligt exempel i Figur 1 till Figur 3 Kurvorna kan sammanställas i ett diagram enligt Figur 1 och bildar där ett kurvknippe. Eftersom vi utgått från en symmetrisk, logaritmisk styrventil med en port a som inte är komplementär, så sammanfaller kurvorna för öppningsgraderna 0,7 och 0,3, 0,9 och 0,1 samt i ändlägena 1,0 och 0.

Figur 1.

Figur 1 visar de anläggningskarakteristikor som bildas om man tänker sig styrventilen fastlåst i de angivna öppningsgraderna. Styrventilen går mot stängt läge i pilarnas riktning.

Ju mindre flödesreduktionen i cirkulationskretsen är, desto mindre spridning får kurvknippet. I Figur 2 visas hur kurvknippet trycks ihop i pilens riktning allteftersom flödesreduktionen minskar.

Figur 2.

Figur 3.

Då flödesreduktionen är noll har ventilporten a ett fullt ut kompletterande flöde till intagsporten b. Anläggningskarakteristikorna sammanfaller och man får då endast en kurva, som Figur 3 visar.