Termometrar

En shuntgrupp ska vara utrustad med en termometer vid varje anslutning för att möjliggöra avläsning av temperaturerna i både tillopp och retur för samtliga kretsar. Den högsta noggrannheten för temperaturen fås vid användning av termometrar som är monterade i dykrör, som går in i systemvätskan. En termometer som går in i vätskeflödet reagerar också snabbare vid temperaturförändringar än exempelvis anliggningstermometrar. Hos PREMA och andra leverantörer av kundanpassade prefab-shuntgrupper kan man ofta välja mellan olika fabrikat och typer av termometrar som exempelvis runda bimetall-termometrar, sprittermometrar, osv. För shuntgrupper som kan spegelvändas ska det finnas termometeruttag på båda sidor.

Figur 1. Alternativa monteringssätt för termometrar

Figur 2. Qvintus Q-465

Figur 3. Qvintus Q-606