De fyra grundkopplen

I shuntsammanhang talar man ofta om fyra grundkoppel för värme och kyla. Olika grundkoppel används beroende på hur den värme eller kyla vilken tillförs systemet produceras och hur systemet som matar shuntgruppen är uppbyggt. Det finns också andra mer specialiserade funktionskoppel utan växlare för till exempel värmeåtervinning, fjärrvärme och fjärrkyla, vilka kombinerar flera av grundkopplens funktionsprinciper i samma koppel.

Nedan följer en kort presentation av de fyra grundkopplen.